Chào mừng khai giảng
Banner Top AnViet2
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ

98

1703206

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Công an Thành phố Hà Nội
Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Công an Thành phố Đà Nẵng
Công an nhân dân online
ANTV
An ninh thủ đô
  • "Nhận dạng" tội phạm kinh tế trong giai đoạn hiện nay

    Tội phạm kinh tế là biểu hiện tập trung nhất của những nhân tố tiêu cực trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc gia. Nghiên cứu những đặc trưng của tội phạm kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay không chỉ giúp xác định chính xác cơ chế phát sinh, phát triển tội phạm, mà còn tạo tiền đề xây dựng các chủ trương, phương hướng phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Từ thực tiễn, có thể xác định tội phạm kinh tế có những đặc trưng cơ bản sau đây:

VIDEO
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
ALBUM
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
THÔNG BÁO